Địa Điểm Tổ Chức Euro

berlin thành phố diễn ra sự kiện euro 2024
thành phố stuttgart Euro 2024
Gelsenkirchen: Địa điểm tổ chức EURO 2024 với sân vân chuẩn tiêu chí
leipzig
dortmund Euro 2024
hamburg Euro 2024
frankfurt
munich
cologne
dusseldorf