Lịch Thi Đấu Euro 2024

  Thứ 4 - 19/6/2024
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng B
  Croatia Croatia

  vs

  Albania Albania
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng A
  Đức Đức

  vs

  Hungary Hungary
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 5 - 20/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng A
  Scotland Scotland

  vs

  Thụy Sĩ Thụy Sĩ
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7

  LTĐ vòng bảng EURO 2024

  Thứ 7 - 15/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng A
  Đức Đức

  5 - 1

  Scotland Scotland 1
  H1: 3-0
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng A
  Hungary Hungary

  1 - 3

  Thụy Sĩ Thụy Sĩ
  H1: 0-2
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng B
  Tây Ban Nha Tây Ban Nha

  3 - 0

  Croatia Croatia
  H1: 3-0
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Chủ nhật - 16/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng B
  Italia Italia

  2 - 1

  Albania Albania
  H1: 2-1
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng D
  Ba Lan Ba Lan

  1 - 2

  Hà Lan Hà Lan
  H1: 1-1
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng C
  Slovenia Slovenia

  1 - 1

  Đan Mạch Đan Mạch
  H1: 0-1
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 2 - 17/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng C
  Serbia Serbia

  0 - 1

  Anh Anh
  H1: 0-1
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng E
  Romania Romania

  3 - 0

  Ukraine Ukraine
  H1: 1-0
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT
  23:00 Bảng E
  Bỉ Bỉ

  0 - 1

  Slovakia Slovakia
  H1: 0-1
  TV360+1, VTV2, HTV TT
  Thứ 3 - 18/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng D
  Áo Áo

  0 - 1

  Pháp Pháp
  H1: 0-1
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng F
  Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ

  3 - 1

  Georgia Georgia
  H1: 1-1
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 4 - 19/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng F
  Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha

  2 - 1

  CH Séc CH Séc
  H1: 0-0
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng B
  Croatia Croatia

  vs

  Albania Albania
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng A
  Đức Đức

  vs

  Hungary Hungary
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 5 - 20/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng A
  Scotland Scotland

  vs

  Thụy Sĩ Thụy Sĩ
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng C
  Slovenia Slovenia

  vs

  Serbia Serbia
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng C
  Đan Mạch Đan Mạch

  vs

  Anh Anh
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 6 - 21/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng B
  Tây Ban Nha Tây Ban Nha

  vs

  Italia Italia
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng E
  Slovakia Slovakia

  vs

  Ukraine Ukraine
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng D
  Ba Lan Ba Lan

  vs

  Áo Áo
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 7 - 22/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng D
  Hà Lan Hà Lan

  vs

  Pháp Pháp
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  20:00 Bảng F
  Georgia Georgia

  vs

  CH Séc CH Séc
  TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng F
  Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ

  vs

  Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Chủ nhật - 23/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng E
  Bỉ Bỉ

  vs

  Romania Romania
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  Thứ 2 - 24/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng A
  Thụy Sĩ Thụy Sĩ

  vs

  Đức Đức
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV2, HTV TT
  02:00 Bảng A
  Scotland Scotland

  vs

  Hungary Hungary
  TV360+2, VTV2, HTV TT
  Thứ 3 - 25/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng B
  Croatia Croatia

  vs

  Italia Italia
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng B
  Albania Albania

  vs

  Tây Ban Nha Tây Ban Nha
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV5, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng D
  Hà Lan Hà Lan

  vs

  Áo Áo
  TV360+2, VTV5, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng D
  Pháp Pháp

  vs

  Ba Lan Ba Lan
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 4 - 26/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng C
  Anh Anh

  vs

  Slovenia Slovenia
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng C
  Đan Mạch Đan Mạch

  vs

  Serbia Serbia
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng E
  Ukraine Ukraine

  vs

  Bỉ Bỉ
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV5, HTV TT, HTV7
  23:00 Bảng E
  Slovakia Slovakia

  vs

  Romania Romania
  TV360+2, VTV5, HTV TT, HTV7
  Thứ 5 - 27/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng F
  Georgia Georgia

  vs

  Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  02:00 Bảng F
  CH Séc CH Séc

  vs

  Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7

  LTĐ vòng 1/8 EURO 2024

  Thứ 7 - 29/6/2024
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Vòng 1/8
  Group A Runner-up Group A Runner-up

  vs

  Group B Runner-up Group B Runner-up
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  Chủ nhật - 30/6/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng 1/8
  Group A Winner Group A Winner

  vs

  Group C Runner-up Group C Runner-up
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Vòng 1/8
  Group C Winner Group C Winner

  vs

  Best 3rd of Group D/E/F Best 3rd of Group D/E/F
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 2 - 1/7/2024
  TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng 1/8
  Group B Winner Group B Winner

  vs

  Best 3rd of Group A/D/E/F Best 3rd of Group A/D/E/F
  TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Vòng 1/8
  Group D Runner-up Group D Runner-up

  vs

  Group E Runner-up Group E Runner-up
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 3 - 2/7/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng 1/8
  Group F Winner Group F Winner

  vs

  Best 3rd of Group A/B/C Best 3rd of Group A/B/C
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Vòng 1/8
  Group E Winner Group E Winner

  vs

  Best 3rd of Group A/B/C/D Best 3rd of Group A/B/C/D
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 4 - 3/7/2024
  TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng 1/8
  Group D Winner Group D Winner

  vs

  Group F Runner-up Group F Runner-up
  TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7

  LTĐ vòng tứ kết EURO 2024

  Thứ 6 - 5/7/2024
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Vòng tứ kết
  Winner 1B/3ADEF Winner 1B/3ADEF

  vs

  Winner 1A/2C Winner 1A/2C
  TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7
  Thứ 7 - 6/7/2024
  TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng tứ kết
  Winner 1F/3ABC Winner 1F/3ABC

  vs

  Winner 2D/2E Winner 2D/2E
  TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  23:00 Vòng tứ kết
  Winner 1C/3DEF Winner 1C/3DEF

  vs

  Winner 2A/2B Winner 2A/2B
  TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7
  Chủ nhật - 7/7/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng tứ kết
  Winner 1E/3ABCD Winner 1E/3ABCD

  vs

  Winner 1D/2F Winner 1D/2F
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7

  LTĐ vòng bán kết EURO 2024

  Thứ 4 - 10/7/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng bán kết
  Winner QF 1 Winner QF 1

  vs

  Winner QF 2 Winner QF 2
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  Thứ 5 - 11/7/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Vòng bán kết
  Winner QF 3 Winner QF 3

  vs

  Winner QF 4 Winner QF 4
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7

  LTĐ chung kết EURO 2024

  Thứ 2 - 15/7/2024
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7
  02:00 Chung kết
  Winner SF 1 Winner SF 1

  vs

  Winner SF 2 Winner SF 2
  TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7

TIn Tức Euro

Thành Phố Diễn Ra Sự Kiện

berlin thành phố diễn ra sự kiện euro 2024
hamburg Euro 2024
frankfurt
munich
cologne
thành phố stuttgart Euro 2024
Gelsenkirchen: Địa điểm tổ chức EURO 2024 với sân vân chuẩn tiêu chí
leipzig
dortmund Euro 2024
dusseldorf

Nhận Định Bóng Đá

Signal Iduna Park Dortmund
23:00
Group F
Logo {acf_bdtt_away_name}

Thổ Nhĩ Kỳ

Dự đoán tỷ số
18/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Georgia

Châu Á

0.75 FT

Chọn Thổ Nhĩ Kỳ

Châu Âu

1.75 * 3.80 * 4.33

Chọn Thổ Nhĩ Kỳ

Tài Xỉu

2.5 FT

Chọn Tài

Leipzig
02:00
Group F
Logo {acf_bdtt_away_name}

Bồ Đào Nha

Dự đoán tỷ số
3 - 1
19/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

CH Séc

Châu Á

1 FT
Chọn Bồ Đào Nha
Châu Âu
2.5 FT
Chọn Tài
Tài Xỉu
2.10 * 2.25 * 6.50
Chọn Bồ Đào Nha
Hamburg
20:00
Group B
Logo {acf_bdtt_away_name}

Croatia

Dự đoán tỷ số
2 - 0
19/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Albania

Châu Á

0.5 FT
Chọn Croatia
Châu Âu
1.60 * 3.95 * 5.80
Chọn Croatia
Tài Xỉu
2.5 FT
Cược Xỉu
Stuttgart
23:00
Group A
Logo {acf_bdtt_away_name}

Đức

Dự đoán tỷ số
3-1
19/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Hungary

Châu Á

1.5 FT
Chọn Đức
Châu Âu
1.32 * 4.55 * 8.00
Chọn Đức
Tài Xỉu
3FT
Chọn Tài
Cologne
01:00
Group A
Logo {acf_bdtt_away_name}

Scotland

Dự đoán tỷ số
1 - 2
20/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Thụy Sĩ

Châu Á

0.5FT
Chọn Thụy Sĩ
Châu Âu
4.45 * 3.50 * 1.85
Chọn Thụy Sĩ
Tài Xỉu
2.25FT
Cược Tài
Munich
21:00
Group C
Logo {acf_bdtt_away_name}

Slovenia

Dự đoán tỷ số
1 - 1
20/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Serbia

Châu Á

0.5 FT
Chọn Slovenia
Châu Âu
4.40 * 3.55 * 1.84
Chọn Hòa
Tài Xỉu
2.25 FT
Chọn Xỉu
Frankfurt
23:00
Group C
Logo {acf_bdtt_away_name}

Đan Mạch

Dự đoán tỷ số
0 - 1
20/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Anh

Châu Á

0.5 FT
Chọn Anh
Châu Âu
5.40 * 3.95 * 1.63
Chọn Anh
Tài Xỉu
2.25 FT
Cược Xỉu
Gelsenkirchen
02:00
Group B
Logo {acf_bdtt_away_name}

Tây Ban Nha

Dự đoán tỷ số
2 - 1
21/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Ý

Châu Á

0.25FT
Chọn Tây Ban Nha
Châu Âu
2.29 * 3.35 * 3.15
Chọn Tây Ban Nha
Tài Xỉu
2.25FT
Chọn Tài
Dusseldorf
20:00
Group E
Logo {acf_bdtt_away_name}

Slovakia

Dự đoán tỷ số
1 - 1
21/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Ukraine

Châu Á

0.25 FT
Chọn Slovalia
Châu Âu
3.60 * 3.35 * 2.12
Chọn Hòa
Tài Xỉu
2.25 FT
Chọn Xỉu
Berlin
23:00
Group D
Logo {acf_bdtt_away_name}

Ba Lan

Dự đoán tỷ số
1 - 1
21/06
Logo {acf_bdtt_away_name}

Áo

Châu Á

0.5 FT
Châu Âu
3.40 * 3.50 * 2.11
Chọn Hòa
Tài Xỉu
2.5 FT
Chọn Xỉu

Lịch thi đấu Euro – Thời gian, bảng đấu, đội bóng tham gia

Công bố lịch thi đấu Euro 2024 diễn ra tại Đức

Lịch thi đấu Euro 2024 đang đến gần và sự phấn khích đang gia tăng. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Đức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 và sẽ quy tụ 24 đội tuyển bóng đá quốc gia hàng đầu châu Âu.

Thể thức áp dụng từ UEFA tại mùa giải Euro 2024 sẽ bao gồm cả lượt đi và lượt về. Thời gian tổ chức sẽ bắt đầu từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7 thì khép lại.

Tại lịch thi đấu công bố sẽ có tất cả 20 đội bóng tham gia, địa điểm tổ chức là tại Đức. Với tổng 10 thành phố của Đức sẽ cung cấp các sân thi đấu.

Địa điểm tổ chức lịch thi đấu Euro 2024 tại các sân nào?

 • Albania sẽ tập tại Sport Centrum Kaiserau.
 • Áo sẽ đến khu huấn luyện ở Berlin tại Đức.
 • Bỉ thì khu tập huấn sẽ là Ludwigsburg, tại sân tập Weserstadion, SGV Freiberg am Neckar.
 • Croatia tập tại Neuruppin của sân Volksparkstadion, MSV Neuruppin.
 • Cộng Hòa Séc tập tại Hamburg.
 • Đan Mạch tập tại sân Hermann – Saam – Stadion.
 • Anh lựa chọn sân Golfresort.
 • Pháp chọn sân tập là Home Deluxe.
 • Đức thi đấu tại sân Tannenhof Resort, Sport & Spa.

Thể thức thi đấu mùa giải Euro 2024 diễn ra thế nào?

Mới đây ban tổ chức mùa giải Euro 2024 đã công bố lịch thi đấu chính thức tại Đức. Theo chia sẻ mới nhất thì thể thức thi đấu tại vòng loại UEFA Euro sẽ tương tự như mùa giải 2020. Tại thời điểm có tổng 53 đội bóng, được phân chia thành 10 bảng đấu cụ thể ở 6 bảng sẽ có 5 đội bóng và 4 bảng thì có 6 đội bóng. Tất cả sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để chọn ra các đội nhất, nhì bảng.

Đội bóng nào đứng nhất League A, B và C sẽ nhận được tấm vé tham dự mùa giải Play off, còn trong trường hợp mà đội bóng đó đã nhận được quyền vào vòng trong thì đội đứng ở vị trí số 2 sẽ được thi đấu.

Theo lịch thi được công bố mới nhất thì vòng play off 2024 sẽ bao gồm 12 đội bóng, trong đó các đội sẽ được phân chia thành 3 nhánh khác nhau. Tùy thuộc vào thành tích mà đội bóng đó đạt được ở Nations League 2022/2023 để phân loại.

Lịch thi đấu bóng đá Euro 2024 phân chia nhóm hạt giống

Có thể thấy lịch thi đấu Euro 2024 tại các nhóm hạt giống căn cứ trên mức độ chênh lệch của mỗi đội. Dựa vào các tiêu chí khác nhau mà phía ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra 6 đội tại mỗi bảng.

 • Nhóm hạt giống 1 sẽ bao gồm đội chủ nhà Đức và các đội nhất bảng xếp hạng từ 1 đến 5 là Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh.
 • Nhóm hạt giống 2 gồm các hạng từ 6 cho đến 10, cụ thể là Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania và Áo.
 • Hạt giống 3 tính từ vị trí xếp hạng thứ 12 cho đến 17 gồm có Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Cộng Hòa Séc.
 • Nhóm hạt giống cuối cùng sẽ bao gồm các đội bóng xếp hạng từ 18 đến 20 là Ý, Serbia, Thụy Sĩ và các đội thắng Play off của nhánh A, B, C cùng nằm trong một bảng.

Toàn bộ thông tin về lịch thi đấu mùa giải bóng đá Euro 2024 đã được thống kê chi tiết trên trang Lịch thi đấu Euro 2024 này. Dành cho những ai có niềm đam mê lớn với bóng đá thì đừng bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào.